ورزش در بارداری

بارداری فرایند پیچیده فیزیولوژیک است که می تواند بر ترکیب بدنی-دستگاه عضلانی اسکلتی-دستگاه تنفسی-دستگاه قلبی-عروقی-مرکز تنظیم درجه بدن و وضعیت بدنی تاثیربگذارد.ورزش برای اغلب زنان حتی در دوران بارداری توصیه میشود.اگرچه بهتر است انهابا وجود سلامتی کامل قبل از انجام برنامه های ورزشی مورد ارزیابی های دقیق بالینی قرار گیرند.

ورزش و بارداری

فواید ورزش در دوران بارداری

فوایدو اثرات جسمانی ورزش و فعالیت جسمانی در دوران بارداری

تسریع گردش خون در بدن مادر و جنین و در نتیجه پیشگیری ازواریس وادم در اندامهای مادر

پیشگیری از دیابت دوران بارداری و کاهش سطح قند خون به ویژهدر زنان چاق

پیشگیری از عوارض ناشی از شل شدن عضلات شکم و افتادگی رحم

تسریع حرکات روده ها و در نتیجه پیشگیری از یبوست و نفخ

کسب امادگی مادر برای زایمان راحت و کم درد

کاهش تکرار افزایش فشار خون در دوران بارداری

بهبود وضعیت بدنی و کاهش کمر درد

افزایش اشتها به ویژه در ماه های نخستین بارداری و هضم بهترغذا

کاهش مدت زایمان و کاهش احتمال سزارین

همچنین  ورزش و تمرینات منظم جسمانی موجب کاهش مشکلات شایع دوران بارداری می شود:

-بی خوابی

-سر درد

-تهوع

-خستگی زود رس

-افزایش بیش از حد وزن

-گرفتگی عضلات ساق پا

فوایدو اثرات ذهنی و روانی ورزش و فعالیت بدنی در دوران بارداری

-کاهش افسردگی دوران بارداری و پس از زایمان

-کاهش اظطراب در فوایند زایمان

-افزایش اعتماد به نفس

-ایجاد الگوی بهتر خواب

-بهبود خلق و خو

-کاهش استرس روزمره